Melek Yatırımcı Nedir ?

Melek Yatırımcı Kavramının Tanımı

“Melek” terimi 1900’lerin başında Broadway’de yaşayanlar tarafından, tiyatro eserlerinin sahnelenmesi için yüksek riskli yatırımlar yapan varlıklı tiyatro severleri tanımlamak için telaffuz edilmektedir. O dönemde meleklerin tiyatro gösterilerine yatırım yapmalarının başlıca sebebi, hayran oldukları tiyatro sanatçıları ile vakit geçirmenin ayrıcalığına sahip olmak olduğu ileri sürülmektedir. “Melek yatırımcı” terimi bir iş bağlamında esasen aynı fonksiyonu gerçekleştiren bireyleri tanımlamak için kullanılmıştır.

Fakat bir işletmeye finansal yatırım yapmanın bugünkü türü, 1950’ler ve 1960’lar da Silikon Vadisi’ndeki öncü garaj girişimlerinin birçoğunun başlangıç sermayesini melek yatırımcılardan temin etmesinden sonra dikkat çekmeye başlamıştır. 1980’lerin başında, araştırmacılar ve politika yapıcılar tarafından bilinmeyen melek yatırımcıları, öncü olarak Wetzel’in çalışmaları ortaya çıkarmıştır. 1980’ler boyunca, Haar ve Gaston’un çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) melek yatırımcıların önemi ortaya koymaya başlamıştır. Daha sonra Kanada, Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda ve Asya gibi ülkelerde ortaya çıkmaya başlayan akademik çalışmalar ile melek yatırımcıların sadece bir ABD fenomeni olmadığını ortaya çıkartmıştır.

1990’lı yıllarda, girişimcilerin başlangıç aşamasında ve erken aşamalarda talep ettiği finansmanın, arzını arttırmakta endişeli olan politika belirleyiciler, gayri resmi girişim sermaye pazarının potansiyeline giderek artan bir ilgi duymaya başlamıştır. Gayri resmi girişim sermayesi pazarı, genellikle “melek yatırımcılar” olarak isimlendirilen varlıklı, kendi kendisini yetiştirmiş özel kişileri bünyesinde barındırmaktadır. Genellikle girişimcilik ve/veya işletme kariyerine sahip olan melek yatırımcılar, herhangi bir yakınlığı ya da aile bağları bulunmayan işletmelere küçük
miktarlarda öz kaynak sağlamanın yanı sıra genellikle destekledikleri girişimlere tecrübelerini, yeteneklerini ve bilgilerini aktaran aktif katılımlı yatırımcılar olarak tanımlanmaktadır. Bütün ülkelerde olmasa bile büyük çoğunluğunda melek yatırımcılar, klasik girişim sermayesi yeteneklerini barındıran ana merkez olarak tanımlanmaktadır.

Melek yatırımcılar, bireysel sermayelerini yatırım aracı olarak kullanan ve yüksek risk aşaması olan başlangıç döneminde girişimlere yatırım yapmayı göze alan yatırımcılardır.

Yaptıkları yatırımlar karşılığında kazanma oranının % 20 gibi küçük bir orana karşılık gelmesine rağmen yatırım yapan melek yatırımcılar risk alabilme şansı, başka bir ifadeyle hobisine sahip olan iş insanları olarak tanımlanmaktadır. Girişimciler yatırım ararken ve biran önce fikirlerini gerçeğe dönüştürme çabası içinde iken birçok şeyi göz ardı edebilmektedir. Girişimin içinde bulunduğu aşamanın, farkındalığının sağlanması ve ileriki aşamalarda izlenecek yollarda kılavuzluk etmesi açısından, melek yatırımcılar tecrübeleri ve birikimleri ile yol gösterici bir rol üstlenmektedir.

Melek yatırım, girişimcilerin finansmanında kurucuların, ailelerinin ve arkadaşlarının sağladığı finansman ile küçük ölçekli yatırımları nadiren yapan kurumsal girişimci sermayedarların arasında, kritik bir pozisyonda konumlanmaktadır. İşlem maliyetlerinin sabit doğası, yüksek risk barındıran küçük ölçekli yatırımları ekonomik olmayan hale getirdiği için kurumsal girişimci sermayedarlar bu tür yatırımlara ilgi göstermekte yetersiz kalmaktadır.

Birçok girişimci fikirleri hayata geçirirken kendi sermayesinin yanı sıra arkadaşlardan ve aileden alınan maddi desteğe başvurmaktadır. Bir sonraki aşamada ise, girişimciler girişimin boyutuna ve kapsamına göre, çekirdek sermaye için melek yatırımcı ya da girişim sermayesi şirketleri gibi dış kaynaklara da ihtiyaç duyabilmektedir. Melek yatırımcılar genellikle tecrübeli girişimciler veya iş insanları olarak ortaya çıkmaktadır. İşletme oluşumunun çekirdek ve erken aşamadaki evrelerinde, melek yatırım önemli bir sermaye kaynağı olarak daha fazla dikkat çekmektedir.

Melek yatırımcılar, kurucuların kendi sermayesi, arkadaşlar ve aile finansmanı ile resmi finansman kaynağı olan girişim sermayesi yatırımcıları arasında yer alan bir segmentte faaliyet göstermektedir.

Özellikle bankalar, algılanan riskleri ve teminatsızlıklarından dolayı genç işletmeleri finanse etmeye yanaşmamaktadır. Kurumsal risk sermayesi şirketleri ise girişimleri desteklemek için, girişimin kendini biraz daha kanıtladığı ve başlangıç evresine kıyasla riskin daha az olduğu daha sonraki aşamalarda devreye girmektedir. Bu girişimlerin çekirdek ve erken aşama dönemlerinde önemli bir fon açığı ortaya çıkarmaktadır. Melek yatırımcılar, fonları bir araya toplamak amacı ile giderek artan sayıda melek sendikaları ve grupları oluşturmakta ve oluşan fon boşluğunu kapatmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle melek yatırım, girişimlerin çekirdek ve erken aşamaları için en önemli dış sermaye kaynağı olarak değerlendirilmektedir.

 

Kaynak

Gülizar Özçelik, Melek Yatırımcıların Değer Katan Rolleri: Türk Melek Yatırımcılar Üzerine Bir Araştırma

*Bu çalışmanın tüm hakları, Gülizar Özçelik’e aittir.

Etiketler

Furkan ABALI

Merhabalar öncelikle web sitemizde olduğunuz için teşekkür ederek biyografime başlamak istiyorum. yazılım eğitimi gören üniversitemden yüksek lisans ile mezun olup kendimi bilişim sektöründe geliştiren ve geliştirmeye devam ederken buldum. okulumu süleyman demirel üniversitesinde okudum.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı