Tarım Bankacılığı Ve Öncü Kuruluşlar

Akhisar Tütüncüler Bankası

Yerel bankacılık çalışmaları içerisinde Ege Bölgesinin önemli tarımsal ürünlerinden olan tütünün üreticilerine finansman sağlayabilmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ekonomik kuruşlarından biri niteliğinde olan“Akhisar Tütüncüler Bankası” kurulmuştur. 1924 yılında kurulan bankanın temel amaçları arasında; türün üreticilerine uygun şartlarda krediler sağlanması, teminat mektubu verilmesi, tütün tarımın gelişimine yönelik
çalışmalarda bulunulması gibi unsurlar yer almaktadır. “Akhisar Tütüncüler Bankası” 1930 senesine kadar tek şube olarak Akhisar’da faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiş, sonraları ise ilk şubesini Kırkağaç’ta açmıştır. Mahalli bankalar arasında oldukça başarılı bir yere sahip olan “Akhisar Tütüncüler Bankası”nın 1954 yılında ismi değiştirilmiş ve “Türkiye Tütüncüler Bankası” adını almıştır. Bankanı 1996 senesinde sahibi değişmiş ve ismi
“Yaşar Bank” olmuştur. Sonrasında banka Sümerbank, Oyak Bank ve en sonunda da birleşme ve satın almalar sonucunda ING Bank adını almıştır.

Şekerbank

Çiftçilerin yaşadıkları tüm sorunların giderilmesi amacıyla 1863 yılında Mithat Paşa liderliğinde devlet bünyesi altında ve çiftçilerin oluşturdukları kaynaklar ile “Memleket Sandıkları” kurulmuştur. Günümüz T.C Ziraat Bankası’nın temelini oluşturan “Memleket Sandıkları”, milli bankacılığın ilk örneği niteliğindedir. 1883 senesine gelindiğinde “Menafi Sandıkları”na dönüştürülmüş ve merkezi yönetime bağlanarak kayıt ve muhasebe işlemleri kapsamında yeniden bir düzenleme getirilmiştir. 5 yıl sonra da bunların yerine modern finans kuruluşu olarak “T.C Ziraat Bankası” kurulmuştur. Menafi Sandıklarının T.C Ziraat Bankası’nın şubeleri niteliğinde faaliyet göstermeleri sağlanmış, böylelikle organize tarımsal kredi tarihinde yeni bir döneme girilmiştir. 1953 yılında ise şeker pancarı üreticilerinin ve sektörün finansal gereksinimlerini karşılamak amacıyla Eskişehir ilinde “Pancar Kooperatifleri Bankası” kurulmuştur. Bankanın ismi 3 yıl sonra “Şekerbank” olarak değiştirilmiş ve merkezi Ankara iline taşınmıştır. “Şekerbank” 1993 senesinden itibaren de özel banka şeklinde faaliyet sürdürmeye devam etmektedir.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Bankanın Amaç ve Faaliyet Konuları

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarım sektörünün gereksinim hissettiği kredinin temininde başta gelen kurumlardan biridir ve bu alanda başka özel bankalara kıyasla uzmanlık kazanmıştır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarımsal kredileri sağlarken bu alanda bilgili ziraat mühendislerine başvurmaktadır. Ziraat mühendisleri, çiftçilerin kredi gereksinimlerinin belirlenmesinde ve kredilerin geri dönüşü konusundaki öngörülerinde, başka mesleklerden olan
uzmanlara göre daha başarılı olmaktadırlar.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kanun uyarınca tarım kesiminin kredi gereksinimlerine öncelik vererek kurulmuştur ve aynı zamanda diğer bankacılık hizmetlerini de vermektedir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. temel statüsünde bankanın genel hedef ve etkinlikleri şöyle belirlenmiştir:

a. Tarımsal ürünlerin üretilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi ve kullanılması; tarım temelli endüstri ile tarım sektörüne girdi veren her çeşit teşebbüsün kalkınma planı prensipleri uyarınca üretimde bulunması, oluşması ve gelişmesi süreçlerinde finansman görevi üstlenmek, fon oluşturmak ve gereken kredileri organize etmek, takip
etmek ve bu hedeflere yönelik ortaklıkları oluşturmak ve desteklemek, oluşturulmuş ve oluşturulacak ortaklıklara, başlanılmış ve başlanacak teşebbüslere gerek duyulduğunda iştirak etmek.

b. İktisadi ilkeler çerçevesinde verimlilik ve kârlılık prensiplerine göre, millî ekonomiyle uyum sağlayarak sermaye birikimini kolaylaştırmak ve bu doğrultuda yatırımlara daha çok kaynak sağlamak amacıyla tarım kesiminin kalkınma bankacılığını yapmak.

c. Bankanın yarattığı kaynakları kalkınma planı ve senelik programları ile uyumlu bir şekilde kullandırmak ve seçici kredi politikasını etkinlikle yönetmek.

d. Her çeşit kredi, bankacılık, sigorta acenteliği ve borsa işlemlerini yürütmek

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 1924’e dek yalnızca tarımsal kredi sağlayan bir kamu kurumu şeklinde çalışmıştır. Banka, Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından 19 Mart 1924’te 30 milyon TL sermayesi ile 99 yıl sürecek olan bir
anonim şirkete dönüştürülmüştür ve tarım kredileri ile birlikte her çeşit bankacılık faaliyetlerini de yerine getirmekle yetkilendirilmiştir. 12.06.1927 tarihli ve 3202 sayılı kanun ile banka anonim şirketlik statüsünden çıkarılarak, tüzel kişiliği olan bir kamu kurumu durumuna getirilip “T.C. Ziraat Bankası A.Ş.” ismini almıştır. 1938’den itibaren günümüzdeki ismiyle “Yüksek Denetleme Kurulu”nun denetlemesine tabi tutulmuştur. 1988’de Güneydoğu Anadolu Projesi Krediler Müdürlüğü oluşturulmuş ve bölge üreticilerine kredi sağlanmaya başlanmıştır.

VakıfBank

Tarım bankacılığı denildiği zaman akla gelen bir diğer önemli banka T.Vakıflar Bankası T.A.O’dur. VakıfBank kuruluş ve amacı gereği farklı bir alanda hizmet vermek için tanımlanmış olsa da ülkemizde tarıma destek veren
önemli bankalar arasındadır.

Bu bağlamda banka hasat zamanı ödemeli krediler, tarım kredi kartları ve benzeri şekilde bireysel olarak da tasarlanabilen krediler sunmaktadır. Aşağıdaki tabloda VakıfBank tarafından sunulan tarımsal hizmetler yer almaktadır:

Halkbank

T.Halk Bankası A.Ş’ da kuruluş ve faaliyet amacı itibariyle T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’den farklı bir yapıda kurulmuştur. Ancak o da tıpkı VakıfBank gibi tarım sektörüne çok çeşitli finansman olanakları sunmaktadır. Bu olanak arasında Traktör ve Tarım Makinaları/Ekipmanları Kredisi, Sera İşletme ve Sera Yapım Kredisi, Topraksız Tarım Kredisi, Tarımsal Arazi Alımı Kredisi, TMO Makbuz Senedi Karşılığı Kredi ve Tarımsal Sulama Sistemleri Kredisi bulunmaktadır.

Ülkemizde 19. yüzyılın ilk yarısına kadar finansman ve ticarette ulusal bir bankacılık sistemi ve milli bankalardan ziyade sadece yabancı bankaların şubeleri yer almakta idi. O dönemde çalışan nüfusun büyük çoğunluğunu ise
çiftçiler oluşturmuştur. Çiftçiler de çektikleri geçim sıkıntısı nedeniyle, devamlı olarak tüccarlardan, komisyonculardan veya toptancılardan aldıkları özel şahıs kredileri ile durumlarını düzeltme çabası içinde olmuşlardır. Ancak kredilere günlük işlenen faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle, çiftçiler borçlarını ödemekte zorlanmış ve ürünlerini hasattan önce kredi verenlere satmak zorunda kalmışlardır.

İş Bankası

T.İş Bankası A.Ş bünyesinde oluşturulan “Tarımsal Ürün Kartı” ile çiftçiler, ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi’ne teslim ederek, ürün bedellerini ülke genelinde yayılmış durumda olan tüm bankamatiklerden çekebilmektedirler. Ayrıca “Tarımsal Ürün Kartı” sahipleri sunulan tüm hizmetlerden avantajlı şekilde faydalanabilmekte ve yapılan alışverişler üzerinden ekstra MaxiPuan da kazanabilmektedirler. İş Bankası’na ait “İmece Kart” ile üreticiler tüm tarımsal girdilerini üye işyerlerinden satın alabilmekte, hasat döneminde avantajlı ödeme olanaklarından faydalanabilmektedirler.

Kaynak

Türkiye’de Tarımın Finansmanı Ve Tarım Bankacılığının Bankacılıktaki Ve Ekonomideki Yeri, Etkileri Ve Önemi, Gülsüm Gizem Küçük

Etiketler

Ömer Burak Karatay

Uzun süredir blog sitelerimde çeşitli alanlarda paylaşımlar yapmaktayım, ekonomi hususundaki bilgi birikimimi ve yeni haberleri sizlere en doğru şekilde iletmek üzere buradayım. Benimle iletişime geçmek için [email protected] adresinden mail yolu ile ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı