Yunanistan’da İşsizlik Oranları ve Gelişimi

2010’lara gelinmeden önce Olimpiyat Oyunları sayesinde daha önce Yunanistan’da artmış olan istihdam, işsizlik oranlarını 2002-2008 arasında düşürmeyi başarmıştır. Bunun yanı sıra Bu dönemde işsizlik oranlarının azalmasında 2001 sonrası artan yarı-zamanlı çalışmanın da payı vardır. Bunun yanı sıra aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere Avrupa Birliği ile Yunanistan arasındaki işsizlik oranları hemen hemen paralel seyir etmektedir. 2010 senesine gelinmeden evvel Yunanistan, Euro bölgesinin istihdam oranından bile daha fazla istihdam oranı sağlamayı başarmıştır.

2008 Küresel Krizi ile beraber Euro bölgesi ile beraber Yunanistan’daki işsizlik oranları da artış göstermiştir. Bundan önce Yunanistan her ne kadar bu konuda iyi konumdaysa da, 2008 ile beraber işsizlik, Yunanistan’ı, diğer Euro Bölgelerinden daha çok etkilemiştir. Bunun sonucunda işsizlik rakamları %13 seviyelerine kadar gelerek, makroekonomik göstergelerin sinyal verdiği bir duruma dönüşmüştür. Fakat bu, ileriki yıllar düşünüldüğünde çok iyimser rakamlar olarak gözükmektedir. Çünkü 2012 yılına gelindiğinde artık işsizlik oranı %24, 2013’e gelindiğinde bu oran %28’i bularak tarihi bir rekor kırmıştır.

2008 yılındaki büyük depremin arkasından, herhangi bir mali krize hazırlıksız olan Avrupa ülkeleri fakat özellikle Yunanistan, Maastricht hedeflerinden epey uzaklaşarak neredeyse batma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak bir şekilde ekonomik krizin içine girmiştir. Borç krizinin patlak vermesinden ve uyum programlarının kabul edilmesinden sonraki üç yıl içinde, ekonomik faaliyette yaklaşık %20’lik bir kümülatif düşüşe neden olmuştur. Aynı dönemde, uzun dönemli işsizlerin sayısı neredeyse dört katına çıkmıştır ve 25 yaşın altındaki gençlerin işsizlik oranı % 58,2 ile tarihi rekor kırmıştır. İstihdam, büyük oranda düşmüştür.

Bu çerçevede, işsizlik, istihdam ve işgücü katılım oranları arasındaki ilişkiye dair bilimsel söylem, mevcut durgunluk geçmiş dönemdeki durgunluklarda görülmeyen şekilde katılımcıları etkilediğinden, yeniden odaklanılmaktadır.

Önceki kriz dönemlerinde, işçiler, özellikle yaşlı işçiler, piyasadan çekilip, iş bulma gibi olumsuz beklentiler ve bazı durumlarda erken emeklilik planları gerektiren hükümet politikaları ile motive olmuşlardır. Mevcut kriz, kadın ve gençlerin işgücü piyasasına, sürekli düşen erkek istihdamından kaynaklanan aile geliri kaybını telafi etmek için girdiğini göstermektedir.

Yunanistan ile ilgili olarak, krizin başlangıcından sonra, uzun vadeli rekabetçilik ve ekonominin mali uyum sorunu ile başa çıkma bağlamında düşen talep, işgücü talebinde düşüşe, istihdamda düşüşe ve işsizlik oranında artışa neden olmuştur. Aynı dönemde işgücü düzenlemelerinde büyük değişiklikler ve işgücü piyasasında bir dizi reform gerçekleştirilmiştir. Son yasal reformlar, özellikle gençlerin ve kadınların emek arzını artırmıştır. Sonuç olarak, işsizlik oranı 2008 yılında % 7,6’dan 2012’de % 24,2’ye, 16,6 puan yükselmiş, Avrupa Birliği’nde en düşük oranlarda olan istihdam oranı %9,3 puan düşmüştür. 2008’de % 49.4’ten 2012’de % 40.1’e ve işgücüne katılım oranı marjinal olarak gerilemiştir.

Yunanistan’daki istihdam oranı, 1998’in ilk çeyreğinde %55,3’ten 2008’in üçüncü çeyreğinde% 62,2’ye yükselmiştir.

Ekonomik kriz sırasında bu eğilim tersine çevrilmiş ve istihdam oranı 12 puanlık bir düşüş göstermiştir. İstihdamdaki düşüş, çoğunlukla erkek istihdamındaki kadın istihdamına kıyasla daha güçlü bir düşüşü yansıtmaktadır. Mevcut durgunlukta, erkek istihdamı, ekonomik faaliyetteki düşüşe karşı daha hassastır, çünkü erkekler, inşaat gibi krizden en çok etkilenen sektörlerde istihdam ediliyordu.

İstihdam cinsiyet farkı, 2008 yılında yüzde 26,3 puandan, özellikle erkek istihdam oranındaki düşüşe bağlı olarak, 2012 yılında 18,8 puandan düşmüştür. Erkek-kadın istihdam açığı, düşüşe rağmen, diğer AB ülkelerine kıyasla özellikle yüksek kalmaktadır. Yunanistan‘daki işsizlik oran 2004 yılı itibariyle düşüşe geçerken, işsizlik oranı 2008 sonrası inanılmaz bir yükselişle %27 seviyelerinde ulaşmıştır. Sonrasında düşüşe geçen işsizlik oranı halen birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeden daha fazladır.

Kaynak

Anıl Ulaş Girgin, Kapitalist Sistemde Devletin Mali Krizi: Yunanistan Örneği

 

*Bu çalışmanın tüm hakları, Anıl Ulaş Girgin’e aittir.

Etiketler

Furkan ABALI

Merhabalar öncelikle web sitemizde olduğunuz için teşekkür ederek biyografime başlamak istiyorum. yazılım eğitimi gören üniversitemden yüksek lisans ile mezun olup kendimi bilişim sektöründe geliştiren ve geliştirmeye devam ederken buldum. okulumu süleyman demirel üniversitesinde okudum.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı